Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej a pronájem pozemků pod zprivatizovanými domy

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 71/1999

I. schvaluje


  1. Prodej pozemků pod zprivatizovanými bytovými domy (podle přílohy č.1 materiálu,


  2. doplněného o konkrétní kupce) právnickým osobám, které v rámci privatizace


    bytového fondu odkoupily obecní bytové domy, za cenu danou „Zásadami pro


    prodej bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy“ t.j. dle vyhl. o oceňování


    nemovitostí platné k 1.1.1999 ve výši 1.030,- Kč/m2


  3. Úrok z nesplacené částky kupní ceny pozemku ve výši dvojnásobku diskontní sazby v daném období

  4. Uzavření nájemních smluv na pozemky, kde nebude projeven zájem o jejich odkoupení za podmínek pronájmu, daných usn. MZ MČ P-13 č. 471 z 27.5.1998 (tj. 50,- Kč/m2/rok s garancí na 10 let)

II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 08.04.99


prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


III. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 30.09.99


Ing. P. Bratského podpisem kupních a nájemních smluv na uvedené pozemky