Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej bytu 2 + KK na Velké Ohradě – ul. Klausova

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 495/1999
 


 


 


I. doporučuje mz


schválit  prodej bytu 2 + KK v ulici Klausova 2541 na Velké Ohradě spolu se všemi spoluvlastnickými podíly na domě a pozemcích tak, jak jsou zapsány na listu vlastnictví a který je v majetku MČ Praha 13 panu Václavu Koubovi, Bellušova 1844, Praha 5. Zároveň


stanovit náhradníka na odkoupení bytu – pana Petra Nouzovského, Suchý Vršek 2120, Praha 5II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 06.10.99 


předložit návrh prodeje bytu Klausova 2541 na Velké Ohradě se stanoviskem MR na zasedání MZ