Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej bytu 2+KK na Velké Ohradě, Klausova 2541

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 133/1999
 


 


I. Souhlasís prodejem bytové jednotky č. 2541/31 se spoluvlastnickými podíly na společných částech domu čp. 2541 a k zastavěným pozemkům parc. č. 2339/172 a parc. č. 2339/169 ve výši podílu 541/68634 a dále spoluvlastnického práva k nezastavěným pozemkům parc. č. 2339/175, parc. č. 2339/182 a parc. č. 2339/3 ve výši podílu 541/255259 v k.ú. Stodůlky panu Václavu Koubovi, Bellušova 1844, Praha 5 s podmínkou, že platba bude uskutečněna jednorázově při podpisu kupní smlouvyII. STaNOVínáhradníka na odkoupení bytové jednotky spolu se spoluvlastnickými podíly na zastavěných i nezastavěných pozemcích – pana Petra Nouzovského, Suchý Vršek 2120, Praha 5 s podmínkou, že event. platba bude uskutečněna jednorázově při podpisu kupní smlouvy 


 


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 31.12.99předložit starostovi Ing. Petru Bratskému k podpisu kupní smlouvu na byt Klausova 2541