Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej části obecního pozemku par.č. 2203 k.ú. Stodůlky

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 62/1999


 

I. schvaluje

prodej části pozemku par.č.2203 o vým.cca 11 m2 panu Květoňovi za cenu 1700,-Kč/m2 plus úhradu daně z převodu nemovitosti panem Květoněm


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 08.04.99


prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.09.99


předložit starostovi Ing.Bratskému k podpisu kupní smlouvu