Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej části pozemku parc. č. 10/32 v k. ú. Třebonice oddělený GP z pozemku 10/1 v k. ú. Třebonice

12. 06. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 0144/2024

Dokumenty ke stažení