Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej části pozemku parc. č. 2228/3 v k. ú. Stodůlky

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0213/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0213/2022 ze dne 23.05.2022

32. Prodej části pozemku parc. č. 2228/3 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČschválit prodej pozemku parc. č. 2228/13 v k. ú. Stodůlky (odděleného z pozemku parc. č. 2228/3) o výměře 134 m2 společnosti Misterbox, s.r.o., IČO 24200845 za cenu dle cenové mapy 3.670 Kč/m2, tj. celkem 491.780 Kč

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení