Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej domu č.p. 79 k.ú. Stodůlky

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 32/1999


 


 
 


 


 


I. Souhlasís prodejem parcely 1211 (po oddělení části pozemku pro rozšíření komunikace) i s devastovaným domem č.p. 79 v kat. ú. Stodůlky manželům Duškovým za cenu 1.730,- Kč m2II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 01.03.99zveřejnit záměr MČ Praha 13 prodat parcelu 1211 (po oddělení části pozemku pro rozšíření komunikace) i s devastovaným domem č.p. 79 v kat. ú. Stodůlky manželům Duškovým za cenu 1.730,- Kč m2IV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99podepsat kupní smlouvu s manžely Duškovými