Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemků parc. č. 2342/820 a parc. č. 2342/821 v k. ú. Stodůlky oddělených geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2342/556 v k. ú. Stodůlky

12. 06. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 0147/2024

Dokumenty ke stažení