Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemků parc. č. 2342/820 a parc. č. 2342/821 v k. ú. Stodůlky oddělených z geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2342/556 v k. ú. Stodůlky

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0245/2024

Dokumenty ke stažení