Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemků parc.č. 867/57 a 867/58 v k.ú. Zličín

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 565/1999


 
 


 


doporučuje mzschválit  prodej pozemků parc.č. 867/57 o výměře 196 m2 a 867/58 o výměře 110 m2 v k.ú. Zličín firmě Albet spol. s.r.o. za dohodnutou cenu tj. 1 160,- Kč/m2 – celkem 354 960,- Kč