Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej pozemků parc.č.867/57 a 867/58 v k.ú. Zličín

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 157/1999 


 


I. Souhlasí


s prodejem pozemků pac.č. 867/57 o výměře 196 m2 a 867/58 o výměře 110 m2 v k.ú. Zličín firmě Albet spol. s.r.o. za dohodnutou cenu tj. 1.160,- Kč/m2 – celkem 354.960,- KčII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 20.12.99zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.04.00předložit panu starostovi Ing. Petru Bratskému k podpisu kupní smlouvu s fou Albert, s.r.o.