Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení platnosti slevy z nájemného pana Daniela Kučery

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 30/2000

I. bere na vědomí


žádost o prodloužení platnosti slevy z nájemného pana Daniela Kučery, ubytovaného v ubytovně MDDM v Bronzové ulici, ve výši 1.500,- Kč z měsíčního nájemného pro rok 2000 t.j. do 31.12.2000II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 01.02.00v součinnosti s Oby a OHSŠZ zpracovat smlouvu na ubytování pro p. Daniela Kučeru v ubytovně Bronzová za 500 Kč měsíčně bez poplatků za služby s tím, že smlouva je vázána na výkon funkce správce objektu