Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení smlouvy o ubytování a smluv o nájmu služebního bytu

11. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0140/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

7. schůze rady MČ z 11.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0140/2022 ze dne 11.04.2022

14. Prodloužení smlouvy o ubytování a smluv o nájmu služebního bytu

Rada městské části

I. schvaluje

a) prodloužení ubytování paní XXXXXX XXXXXXXX (pracovnice OHS) v apartmánu č. 5 v PLCNB,Seydlerova 2451, Praha 5 o 1 rok
b) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Šikulka, Praha 13, Hostinského 1534, Praha 5uzavřené s paní XXXXX XXXXXXXXX (učitelka) o 1 rok
c) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, Praha 5 uzavřenés panem XXXXXX XXXXXXXX (školník) o 1 rok
d) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Rozmarýnek, Praha 13, Chlupova 1799, Praha5 uzavřené s panem XXXXXXX XXXXXXX (školník) o 1 rok

II. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat dodatky ke smlouvám o nájmu služebního bytu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 31.05.2022

III. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek ke smlouvě o ubytování dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení