Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení smlouvy s firmou Stroer City-Marketing, s.r.o.

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 17/1999

 

     usnesení  č. 017  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999       


     I.     Souhlasí             


 


s prodloužením nájemní smlouvy s firmou Stroer City-Marketing, s.r.o. na využití pozemků č. 236/2  a 1273 pro umístění bilboardů


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.3.99


 


1.   Připravit spolu s Odborem správy obecního majetku a Legislativně-právním odborem


     nájemní smlouvu  na 1 rok a podepsat ji


2.  Připravit a předložit MR “Zásady na pronájem pozemků pro umístění bilboardů”