Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení splátky dlužného nájemného a penále pí.Pražákové

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 78/1999

 

usnesení  č. 078  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.199         


 


     I.     Souhlasí             


 


s rozložením splátek dluhu, ve výši  23 459,-Kč na nájemném a penále, do 12-ti měsíčních splátek s tím, že výpočet penále se zastavuje dnem podpisu dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 28.02.99


 


zabezpečit všechny náležitosti spojené s rozložením splátek dluhu na nájemném a penále pí Pražákové