Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení splatnosti dluhu nájemného – informace

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 229/1999

bere na vědomí


že soudní vymáhání dlužné částky nájemného ve výši 165.658,- Kč pí Zdeňky Krejčíkové je bezpředmětné, jelikož tato částka byla uhrazena v souvislosti s výměnou bytu za menší v prosinci 1998. Z tohoto důvodu vzala správní firma Intergate s.r.o. soudní žalobu zpět