Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení splatnosti nájemného SSOŠUM, Husníkova 2075,Praha 5

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 357/1999


 
 I. bere na vědomífinanční situaci Soukromé střední odborné školy umění a menežmentu (SSOŠUM) spojenou s opožděným vyplácením státní dotaceII. Souhlasíse splátkovým kalendářem předloženým jednatelem Soukromé střední odborné školy umění a managementu s.r.o. Doc.PhDr.Milanem Vašíčkem,CSc.


Dlužné nájemné bude uhrazeno:


do 30.6.1999 za prosinec


do 15.8.1999 za leden


do 1.9.1999 (splatnost veškerého školného žáků) za zbývajících 7 měsíců


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.08.99uvědomit SSOŠUM o rozhodnutí MR a ve spolupráci s EKO kontrolovat dodržování splátkového kalendáře


III. ukládá


*


Starostovi


[STAR]


T: 31.08.99


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.08.99


jednat na Ministerstvu školství ČR o situaci soukromé školy (této s i obecně soukromých škol)


v souvislosti s opožděným vyplácením státní dotace
~2 usnesení č. 357 z 13. schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 29.6.1999I. bere na vědomífinanční situaci Soukromé střední odborné školy umění a menežmentu (SSOŠUM) spojenou s opožděným vyplácením státní dotaceII. Souhlasíse splátkovým kalendářem předloženým jednatelem Soukromé střední odborné školy umění a managementu s.r.o. Doc.PhDr.Milanem Vašíčkem,CSc.


Dlužné nájemné bude uhrazeno:


do 30.6.1999 za prosinec


do 15.8.1999 za leden


do 1.9.1999 (splatnost veškerého školného žáků) za zbývajících 7 měsíců


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.08.99uvědomit SSOŠUM o rozhodnutí MR a ve spolupráci s EKO kontrolovat dodržování splátkového kalendáře


III. ukládá


*


Starostovi


[STAR]


T: 31.08.99


*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.08.99


jednat na Ministerstvu školství ČR o situaci soukromé školy (této s i obecně soukromých škol)


v souvislosti s opožděným vyplácením státní dotace