Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodloužení termínu výpovědi z nájmu nebytových prostor v Hostinského 1536

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 104/1999

 

usnesení  č. 104  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     Souhlasí             


 


s prodloužením termínu výpovědi z nájmu  nebytových prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu v  ul.Hostinského 1536,  a to do 31.5.1999.


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 01.06.99


 


zajistit zabezpečení všech náležitostí s tím spojených