Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prohlášení JUDr. Jana Obsta členem MZ

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 122/1999

I. pROHLAŠuje


dle § 45, odst. k) zákona 367/90 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů


členem Místního zastupitelstva MČ Praha 13


na uprázdněný mandát po Mgr. Pavlu Baudyšovi


prvního náhradníka volební strany “Česká strana sociálně demokratická”,


pana JUDr. Jana Obsta


II. ukládá

*


VO kanceláře zastupitelstva


[]


T: 07.04.99


pozvat JUDr. Obsta na nejbližší zasedání MZ ke složení slibu, po kterém začne vykonávat svůj mandát člena zastupitelstva