Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí penále na nájemném z bytu pí. Matějkové

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 79/1999

 

usnesení  č. 079  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


     I.     NESouhlasí                


 


S prominutím penále paní Matějkové , bytem v ul. Bellušova č.p.1875


 


     II.     Souhlasí             


 


1. s rozložením splátek na jeden rok


2. po podpisu splátkového kalendáře pí.Matějkovou s pozastavením


    nárůstu penále


 


 


     III.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 01.03.99


 


zajistit plnění rozhodnutí MR ve věci splácení penále z dluhu na nájemném pí Matějkové