Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení na nájemném z bytu pí. Suché

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 279/1999

I. Souhlasí


s pozastavením poplatku z prodlení paní Suché k datu 7.4.1999 až do konečného rozhodnutí MRII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.06.99zajistit plnění rozhodnutí MR a po zjištění zdravotního stavu syna paní Suché znova předložit materiál do MR