Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení paní I. Bernauerové

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 175/1999
 

I. NESouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení ve výši 951,- Kč předepsaného paní I. Bernauerové, Ovčí hájek 2457, Praha 5


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.4.1999zajistit předpis splacení poplatku z prodlení pí Bernauerové s rozložením do 12ti splátek dle splátkového kalendáře