Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení paní Matouškové

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 278/1999


 

I. NESouhlasí


s prominutím poplatku z prodlení za dlužné nájemné pí Matouškové bytem Borovanského 2203 Praha 5 – Velká OhradaII. Souhlasí1. s pozastavením poplatku z prodlení ke dni 12.5.1998 paní E.Matouškové bytem Borovanského 2203 Praha 5 – Velká Ohrada


2. s rozložením splátek paní Matouškové na dlužnou částku ve výši 10.155,- Kč na jeden rok 


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99zajistit plnění rozhodnutí MR