Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení paní Svobodové

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 230/1999

I. NESouhlasí


s prominutím poplatku z prodlení za pozdní placení nájmu pí SvobodovéII. schvalujepo zaplacení dlužné částky na nájemném pí Svobodové ve výši 137.806,- Kč a po podpisu splátkového kalendáře  rozložení splátek dlužného nájemného ve výši 112.299,- Kč na jeden rok


 


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.05.99zajistit plnění rozhodnutí MR