Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení panu Sivákovi

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 277/1999

I. neSouhlasí


s prominutím poplatku z prodlení za dlužné nájemné


II. Souhlasí


1. po podpisu a splnění splátkového kalendáře s pozastavením nárůstu poplatku z prodlení
  1. s rozložením splátek poplatku z prodlení za dlužné nájemné ve výši 25 522,-Kč na 2 rokyIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.06.99zajistit plnění rozhodnutí MR