Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení pí. Ludmile Suché, bytem Kociánova 1582/5, Praha 5

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 327/1999


 

doporučuje mz


SOUHLASITs prominutím poplatku z prodlení ve výši 50.600,-Kč pí. Ludmile Suché za podmínky, že bude zaplaceno dlužné nájemné. Rada doporučuje tento postup vzhledem k mimořádně složitým sociálním podmínkám žadatelky.