Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení pí Ludmile Suché, bytem Kociánova 1582/5, Praha 5

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 102/1999


 
 


 I. Souhlasí

  1. výjimečným prominutím poplatku z prodlení pí. Ludmile Suché ve výši 50.600,-Kč s podmínkou, že bude uhrazen dluh na nájemném v plné výši do 1. 7. 2001


2. s rozložením splátek dlužného nájemného ve výši 32.285,-Kč na dobu dvou letII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.06.99zabezpečit všechny kroky s tím spojené