Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení pí Marii Čermákové

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 433/1999

 

I. doporučuje mz

prominutí poplatku z prodlení pí Marii Čermákové v plné výši, t.j. 37.305,-Kč


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 29.09.99


předložit MZ návrh na prominutí poplatku z prodlení