Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí poplatku z prodlení

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 94/2000


 

I. Souhlasí


s prominutím poplatků z prodlení ve výši 2.867,- Kč p. Alexandru Mikovi, bytem Ovčí hájek 2162II. doporučuje mzvyslovit souhlas s prominutím poplatků z prodlení ve výši 7.826,-Kč Anně a Lucii Lofovým, Ovčí hájek 2155