Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prominutí sankce pí Becové

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 107/1999

 

usnesení  č. 107  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     NESouhlasí                


 


s prominutím sankce 8.137,- Kč a 5.045,- Kč za soudní poplatky pí. Becové, bytem v ul. Rytířova 810/25, Praha  4


 


     II.     Souhlasí             


 


se zaplacením dlužné částky formou splátek po dobu jednoho roku


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


 


zajistit splnění rozhodnutí MR  ve věci neprominutí sankcí a soudních výloh pí Becové