Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu 3+1 v ul. Heranova 1547 (ubytovna)

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 106/1999

 

usnesení  č. 106  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     Souhlasí             


 


s pronájmem bytu 3+1, původně určeného pro policistky jako svobodárna, pro dvě bezdětné rodiny policistů, vázaného na výkon pořádkové služby pro Prahu 13


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


 


uzavřít smlouvu o užívání bytu 3+1 za již MR schválených podmínek, a to za smluvní cenu 5000,- Kč  za tento byt měsíčně