Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu – Česká biskupská konference

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 77/2000

 

I. REVOKuje

usnesení MR č. 032 ze dne 18.1.2000-02-16


II. Souhlasí


s dispozicí bytu č. 31 o velikosti 1+0, Ovčí Hájek 2164 pro Českou biskupskou konferenci


III. Souhlasí


s uzavřením nájemní smlouvy s pí Gabrielou Hánečkovou na dobu určitou 2 roky vázanou na zaměstnanecký poměr s Českou biskupskou konferencí