Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu – manželé Jeníčkovi

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 89/2000


 

I. schvaluje

pronájem bytu č. 13, o vel. 2+1, v Praze 5,  ul. Hostinského č.p. 1523 za regulované nájemné manželům Pavlu a Lucii Jeníčkovým dle platných “Zásad” na dobu určitou 1 roku s automatickou prolongací.