Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu o vel. 3+1 v ubytovacím zařízení Heranova 1547

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 228/1999

I. neSouhlasí


s pronájmem bytu o vel. 3+1 v ubytovacím zařízení MČ P 13, Heranova 1547 organizaci LA STRADA ČR, o.p.s. vzhledem k enormnímu nedostatku bytů, které má MČ Praha 13 k dispoziciII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.05.99odpovědět písemně organizaci LA STRADA v duchu bodu I. tohoto usnesení a navrhnout pronájem bytu v ubytovně Heranova jinému subjektu