Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu – p.Brejcha

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 88/2000

schvaluje


pronájem bytu č. 13, o vel. 1+1, 5. patro, v domě č.p. 1772, ul. Trávníčkova v Praze 5 – Lužiny za regulované nájemné na dobu určitou 1 roku s možností každoročního prodloužení na další 1 rok vázanou na výkon funkce s p. Břetislavem Brejchou, bytem Praha 4, Květnového vítězství 774