Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu – p. Švarc

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 87/2000

schvaluje


pronájem bytu č. 46, o vel. 1+0, 7. podlaží, v domě čp. 2164, ul. Ovčí hájek v Praze 5 – Nové Butovice za regulované nájemné na dobu určitou 1 roku s možností každoročního prodloužení  na další 1 rok vázanou na výkon funkce s p. Michalem Švarcem, bytem Praha 3, Biskupcova 30