Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytů – protidrogová centrála

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 78/2000

 

I. Souhlasí

s pronájmem dalších dvou bytů pro pracovníky protidrogové centrály /z toho jeden připravit k pronájmu během I. pololetí, tj. celkem 4 obecních bytů pro tuto instituci/


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.03.00


připravit podmínky pro pronájem ubytovacích prostor o velikosti bytu 3+1 v ubytovně Heranova pro pracovníky protidrogové centrály