Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu za regulované nájemné a postoupení pohledávky ve výši 172.742,- Kč

30. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 165/1999

schvaluje

pronájem bytu č. 12, o vel. 1+0, čp. 2143, ul.. V Hůrkách panu Jindřichu Šolcovi za regulované nájemné a nabídnout částku ve výši 230.000,- Kč za postoupení pohledávky