Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu za smluvní nájemné

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 132/1999
 


 


 


schvalujepronájem bytu č. 20, o vel. 1+1, čp. 2244 , ul. Kurzova na veřejně prospěšné služby


(policie), za smluvní nájemné 4.511,- Kč pí Blance Votavové na dobu určitou 1 roku


ve smyslu “Zásad” včetně náhradníka p. Pavla Novotného