Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu za smluvní nájemné

30. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 164/1999

schvaluje

pronájem bytu č. 15, o vel. 1+1, čp. 2062, ul. Horákova na veřejně prospěšné služby (MÚ), za smluvní nájemné 4.355,- Kč panu Martinu Bohatovi na dobu určitou 1 roku ve smyslu “Zásad” včetně náhradníka pana Františka Pospíšila.