Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytu za smluvní nájemné

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 328/1999

schvaluje


pronájem bytu č.6, o vel. 1+0, čp.2155, ul.Ovčí hájek za smluvní nájemné 6.500,-Kč paní Zuzaně Lelkové včetně náhradníka ( Ivana Zelenková)