Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem bytů za smluvní nájemné

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 105/1999

 

usnesení  č. 105  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     schvaluje          


 


1. pronájem bytu č. 18, o vel. 1+1/L, čp. 1761, ul. Fantova na veřejně prospěšné služby              


    školství,  za smluvní nájemné 4.500,- Kč pí Janě Novotné na dobu určitou 1 roku ve


    smyslu “Zásad” včetně náhradníka  pí Andree Sloupové


2.   pronájem bytu č. 35, o vel. 1+1, čp. 1965, ul. Mohylova za smluvní nájemné  6.000,-  


    panu  Josefu Zikanovi včetně náhradníka pana Dragislava Djekiče


3. pronájem bytu č. 31, o vel. 3+1, čp. 1966, ul. Mohylova,     Ivetě Vlachové za smluvní


    nájemné ve výši 7.770,- Kč včetně náhradníka pí Andreu Baloghovou