Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 1177/147 v k. ú. Stodůlky za účelem připojení inženýrských sítí v rámci stavby „Praha 13, Stodůlky, Frimlova 1180/1, rozšíření distribuční soustavy NN, D-150634“

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0279/2024

Dokumenty ke stažení