Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části parcel 2228/2,3,4,5 a 6 v k.ú. Stodůlky

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 127/1999
 


I. Souhlasía) s pronájmem firmě Readymix Praha s.r.o. části pozemku parc. č. 2228/3 v k.ú. Stodůlky o výměře 390,0 m2 za cenu 37 128,- Kč/rok na dobu určitou 10 let s ročním nárůstem o částku stanovenou na základě inflačního koeficientu


b) s pronájmem firmě MS – MEDOX a.s. části pozemku 2228/3 a parc. č. 2228/2, 2228/4,


2228/5, 2228/6 o celkové výměře 405,0 m2 za cenu 78 834,-


Kč/rok na dobu určitou 10 let s ročním nárůstem o částku stanovenou na základě


inflačního koeficientu


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 10.05.99


Ing. P.Bratskému podepsat nájemní smlouvy s firmou Readymix Praha s.r.o. a s firmou MS -MEDOX a.s.