Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem částí parcel 263/2 v k.ú. Jinonice, 2907, 2908 a 3126/2 v k.ú. Stodůlky

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 100/2000

I. Souhlasí
  1. s pronájmem částí pozemků parc.č. 263/2 v k.ú. Jinonice, parc.č. 2907, 2908 a 3126/2 v k.ú. Stodůlky za 8% z ceny v místě obvyklé (dle cenové mapy)  2. se zněním předložené nájemní smlouvy, která nabude platnosti dnem podpisu a účinnosti uzavřením kupních smluv na sousední pozemkyII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 06.03.00zveřejnit prostřednictvím OSOM tento záměrIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 05.05.00podepsat smlouvu nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků parc.č. 263/2 v k.ú. Jinonice, parc.č. 2907, 2908 a 3126/2 v k.ú. Stodůlky 


 


IV. ukládá


*


Starostovi


[STAR]


T: 05.05.00


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 05.05.00jednat se společností Trade Centre Praha (TCP) o případné směně dotčených pozemků