Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku par.č.239/1 fě PWI k.s

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 419/1999

I. STAHUJE

předložený materiál – pronájem části pozemku parc.č.239/1 v k.ú Stodůlky fě PWI k.s.


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 15.09.99projednat tento materiál za účasti radního p. Kužela s vedoucí odboru výstavby, správy majetku a dopravy