Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Jinonice

08. 04. 2024
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0145/2024

Dokumenty ke stažení