Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2131/128 v k. ú. Stodůlky za účelem provozování restaurační zahrádky

03. 04. 2023
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0141/2023

Dokumenty ke stažení