Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2131/436 v k. ú. Stodůlky na vybudování bezbariérového přístupu ul. Zvoncovitá č. p. 1972

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0347/2023

Dokumenty ke stažení