Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2229/1 v k. ú. Stodůlky spol. HRDLIČKA, s. r. o.

20. 05. 2024
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0219/2024

Dokumenty ke stažení